Nieuws

We houden u graag op de hoogte van onze activiteiten.

Veiligheid blijft prioriteit

Door onze inspanningen op het vlak van veiligheid blijft het aantal arbeidsongevallen dalen. In 2015 hadden we bij Imtech Belgium 50% minder arbeidsongevallen met verlet. Dit is een aanzienlijke verbetering tegenover vorig jaar. Met een Fg 9 (Frequentiegraad voor ongevallen), behoren we dan ook tot de besten in België.

Onze QHSE-verantwoordelijken maken elke dag werk van sensibilisering van onze medewerkers en bewustmaking rond onveilige werksituaties. Preventief melden en rapporteren we “near-misses”, en gaat extra aandacht naar de kwaliteit van de werkplekinspecties.

Begin 2016 hebben onze techniekers en monteurs nieuwe werkkledij gekregen aangepast aan de strengste veiligheidsnormen en de laatste regelgeving.