Gebouwtechnieken

Ontwerp en realisatie van alle technische installaties en systemen van
gebouwen in de tertiaire sector. Referentie in België als service
integrator: alle diensten, één aanspreekpunt.
Contacteer ons

Multi-technische projecten

Van concept tot ontwikkeling: we leveren complexe technische installaties in één all-in aanpak:

HVAC (Heating, Ventilation & Airconditioning):

  • Alternatieve duurzame energiebronnen
  • Verwarmingsinstallaties (gas, stookolie, elektrisch)
  • Luchtbehandelingsinstallaties en ventilatie
  • Airconditioning (adiabatische koeling, directe expansie, ijswaterinstallaties, …)
  • Stoominstallaties in industriële piping
  • Automatische regeling en elektrotechniek, klimaatregeling
  • Gebouwenbeheerinstallaties
  • Parkingventilatie, ontrokings- en brandbeveiligingsinstallaties
  • Geothermie, KWO, ...


Elektriciteit

  • Middenspanning
  • Laagspanning
  • Zwakstroominstallaties
  • Noodstroominstallaties (generatoren, no-break installaties)
  • Bekabeling, kabelwerken en brandwerende dichtingen
  • Verlichting en noodverlichting
  • Bedieningstoestellen en eindunits
  • Universele bekabelingsystemen
  • Brandbewakingsinstallaties
  • Multimedia
  • Zorgoproepinstallaties
  • Immotica, domotica en KNX installaties
  • Duurzame stroombronnen (WKK, cogeneratie, zonnepanelen, …)


Sanitair

  • Afvoerinstallaties
  • Watertoevoerinstallaties
  • Waterbehandelingsinstallaties
  • Waterverdelingsinstallaties
  • Persluchtinstallaties
  • Appendages en sanitaire toestellen
  • Brandwaterinstallaties
  • Poederblussers en brandveiligheidsinrichtingen
  • Sprinklerinstallaties
  • Industriële piping
Multi-technisch werken betekent: alle nodige technieken beheersen. Concreet voor uw organisatie houdt dat ook in: op vele manieren kunnen samenwerken, en dan vooral op de manier die het beste is voor uw project.

Dirk, BU Directeur Projects