Multi-technisch dienstverlener

Als multi-technisch specialist leveren we met onze geïntegreerde aanpak best in class technisch ontwerp, installatie, beheer en onderhoud voor tal van organisaties in België.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Met een Frequentiegraad (Fg) van 6,9 voor ongevallen in 2015 behoren we tot de besten in België. Veiligheid is een absolute prioriteit. We gaan hierbij een stuk verder dan wat wettelijk verplicht is, voor onze medewerkers, voor de medewerkers van onze opdrachtgevers en onze onderaannemers.

VCA certificering

Imtech België heeft een VCA** certificering. Tevens is onze Business Unit "Imtech Industry" VCA Petrochemie gecertificeerd. We beschikken met andere woorden over alle nodige veiligheidscertificaten en zijn extra gecertificeerd voor specifieke projecten. We trainen en coachen al onze medewerkers continu op het vlak van veiligheid.

Beschermingsmiddelen

We zorgen altijd en overal voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Sinds januari 2016 hebben we nieuwe uniforme werkkledij voorzien, die aan de hoogste veiligheidsnormen beantwoordt.

Veiligheidsinstructies en LMRA

We voeren een pro-actief beleid op het vlak van veiligheid en gaan preventief te werk. Vóór de aanvang van de opdracht krijgen onze mensen extra veiligheidsinstructies voor de activiteiten die zij zullen uitvoeren. We voeren eerst een last minute risico analyse (LMRA) uit; waarbij de omgeving wordt geïnspecteerd. We creëren een veilige en gezonde werkplek voor onze eigen mensen en alle andere medewerkers op een werf.

ISO 14001 certificering

Onze Business Unit "Imtech Industry" beschikt over een ISO 14001 certificering voor milieumanagement. We werken actief aan de reductie van onze energieconsumptie en onze afvalstromen en we optimaliseren ons waterverbruik.

Sensibilisering

We sensibiliseren onze werknemers om veilig, duurzaam en milieubewust te werken. We leveren inspanningen op het vlak van groene technologie, CO2-afdruk en maatschappelijke betrokkenheid. Veiligheid staat in werfmeetings altijd op de 1ste plaats als agendapunt. Near-misses melden & rapporteren is verplicht voor alle Imtech medewerkers.

Multi-technisch werken betekent: alle nodige technieken beheersen. Concreet voor uw organisatie houdt dat ook in: op vele manieren kunnen samenwerken, en dan vooral op de manier die het beste is voor uw project.

Dirk, BU Directeur Projects